Türkçe

84 TV


Av Kemal Seyhan

Hukuki sorunlarýnýz var ve çözüm arýyorsanýz Ýstanbul Maltepe de bir hukuk büronuz var
Orhan Kiremitci

Ýnter Medika

ÝNTERMEDÝKA TIBBÝ ÜRÜNLER PAZ VE DIÞ TÝC LTD ÞTÝ

Optimus Doruk

Akýllý Ev Sistemleri

Tan Tekstil

Denizli
Selami Tütüncüoðlu

KUYUMCUKENT ÝÞLETME A.Þ.

Ortadoðu nun En Büyük Entegre Altýn Gümüþ ve Mücevher Üretim ve Ticaret Merkezi
Ahmet Tufan DÝKER

Medfors Ýlaç ve Saðlýk Ürünleri AÞ

Ýlaç sektöründe yeni yenilikçi ve benzersiz ürünler

Turpa Emlak

Emlak Bilgi Merkezi
Tamer Elmas

Büro Donatým

H.Ãœmit Uyan

Dia Deðiþime ilk adým

Bulut sistemi ile calýsan programlar iþletmeniz cebinizde

Av Ýsmet Eroðlu

Adaletin tecellisi ve her alanda hukukun üstünlüðünün saðlanmasý için
Av. Kemal Seyhan

Maltepe Hukuk Bürosu

Hukuki sorununuz mu var Devre arkadaþýnýz yanýnýzda

MNG ÖZEL GÜVENLÝK

Gözünüz Arkada Kalmasýn Her Þey Kontrol Altýnda
Saim Okutucu

Tahminder

Tüm arkadaþlarýmý keyifli iddaa paylaþým sitemize bekleriz

Arýtaþ Dekorasyon

Yaþam kalitenizi artýrmak için varýz

United Özel Satýþ Eðitimleri ve Danýþmanlýk AÞ

Þirket Sistem Yöneticisi Mahmut Önce
Osman Çoban

Özel Almanca Dersi

Dersler Eþim tarafýndan verilmektedir
Selman Çobanoðlu

Selman Çobanoðlu

Yeni baþladýðým resim çalýþmalarýmda 2 nci sergim 8 Ara 2012 de açýlacak Hepinizi beklerim
Peyami Kuzlu

Para Koleksiyonu

Türkiyedeki nümismatik koleksiyonculuðun öncüsü

Nano Emlak

Erhan Nar

SE KA RE Hukuk Bürosu

Av Kadri Kaygusuz

Serbest Eðitmen

Cengiz Tavukçuoðlu
Yavuz Iþýk

Av Yavuz Iþýk

2004 yýlýnda emekli oldum Ýstanbul da yaþýyor Avukatlýk yapýyorum

Ressam Rüstem Ersöz

Resim sergimi onurlandýrmanýzdan mutluluk duyarým Rüstem ERSÖZ
Oktay Dinç

Midpoint

Oktay Dinç
Servet Kaya

Çiçek Subesi

Nazmi Taþkýran

Makro Grup Gayrimenkul Danýþmanlýk

Nazmi Taþkýran
Levent Güner

Levent Güner

Fiziki Ýncelemeler ve Kriminâlistik Bilim Uzmaný

Century21

Engin Onat

CAN ÖZEL GÜVENLÝK

Can Özel Güvenlik Hizmetleri Alarm ve Eðitim Limited Þirketi E P Yb Bülent GÜLER tarafýndan kurulmuþtur
Tamer Tüfekçi

Tüfekciler Emlak

Tamer Tüfekçi

Vergül Ýnþaat

Eþref Vergül

Esen Pansiyon

Nevzat Akýn

Özerkaya Ýnþaat

Atilla Keleþ
Hýdýr Solmaz

Makine 84

Hýdýr Solmaz
Ýsa Gürhan Oral

TAURUS AVM Güvenlik Müdürlüðü

Güvenlik

Number One Cafe

Atilla nýn Yeri

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

26/10/2020 Gün Ortalama:248  Bugün 66 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:54.236.35.159