Türkçe

84 TV


18 MART ÞEHÝTLER GÜNÜ FAALÝYET DUYURUSU

18 MART ÞEHÝTLER GÜNÜ FAALÝYET DUYURUSU

 

Deðerli Devre Arkadaþlarýmýz,

 

      18 Mart Þehitler Günü Kapsamýnda Þehitlerimizin Aziz ruhlarýna ithaf edilmek üzere Ankara Maltepe  Camii’nde Cuma Namazýndan önce saat 11.00’de Mevlit-i Þerif okutulacak, Cuma Namazýný Müteakip Helva Daðýtýlacaktýr.

 

         Akabinde saat 14.00’da Cebeci Þehitliði Ziyaret Edilecek, Þehit Kabirlerine Karanfil Býrakýlacaktýr. Bütün Devre Arkadaþlarýmýz, Aileleri ve Vatandaþlar Davetlidir.”

 

NOT: Camide Bayanlar için ayrý bir yer mevcuttur.

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

13/07/2020 Gün Ortalama:239  Bugün 43 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:34.229.119.29