Türkçe

84 TV


13 Temmuz 1980 Milliyet gazetesi.

gazetenin tamamý icin lutfen devama ve resme týklayýnýz

Devre arkadasimiz E. J. Alb. Sait Koca vefat etti

Devre arkadaþýmýz E. J. Alb. Sait Koca, akciðer kanser tedavisi gördüðü Samsun Medicana hastanesinde 27.09.2018 Perþembe günü vefat etmiþtir. Devremiz, kardeþimiz Sait’ e ALLAH’ tan rahmet, kederli ailesine, yakýnlarýna ve tüm devremize baþsaðlýðý ve sabýrlar diliyoruz. Cenazesini Tokat Erba’ da bu gün öðle namazýný müteakiben defnedilecektir.

HALIL ISIK IN VEFATI

Devre arkadaþýmýz Halil IÞIK; 27 Temmuz 2018 tarihinde, üç ay kadar önce teþhisi konulan akciðer kanseri sebebiyle hayatýný kaybetmiþ, cenazesi 28 Temmuz 2018 cumartesi günü defnedilmiþtir. Allah rahmet eylesin. Mekaný cennet olsun. Geride kalanlarýna sabýrlar versin. Ailesine, yakýnlarýna, sevenlerine ve 84 camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz.

GELENEKSEL DEVRE YEMEGI

Deðerli devrelerim, Yaklaþýk iki yýldýr bir araya gelemedik. kardeþlerimiz küçük guruplar halinde birlikte oldular ve toplandýlar. Þimdi 84 ruhunu birlikte yaþamak ve ailelerimiz ile uzun bir aradan sonra kucaklaþma zamaný. 04 Mayýs 2018 Cuma akþamý Ankara Türkiye Barolar Birliði Konukevinde 84 ailesi olarak güzel bir akþam yemeði planladýk. Geceye Ankara dýþ&yacut...

ATATURK UN ANKARA YA GELISININ 98 INCI YILDONUMU

27 Aralýk 2017 Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder, ebedi baþkomutanýmýz Mustafa Kemal ATATÜRK' ün ANKARA' ya geliþinin 98. yýlý hepimize kutlu olsun. Bu gün 49 emekli albay ve general TESUD Organizasyonu ile Atatürk'ün Ankara'ya giriþ yaptýðý yerden, Eski Meclise kadar (yaklaþýk 10 Km.) büyük bir bayraðý taþýyarak koþacaktýr. Koþ...
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

31/10/2020 Gün Ortalama:256  Bugün 9 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:3.230.1.126