Türkçe84 TV

ORDUEVLERİ, GAZİNOLAR, KAMPLAR25 nci Yil Kutlamalari

İzlenme 12375


Mezuniyetimizin 25 nci yýlý 02 MAYIS 2009 tarihinde ANKARA' da yapýlan etkinliklerle kutlanmýþtýr.

Saat : 12.00' da ULU ÖNDERÝMÝZ GAZÝ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK' ün ebedi istirahatgahý ANITKABÝR' de buluþtuk ve manevi huzurunda Çelenk koyma töreni, Þeref defterinin imzalanmasý ve ANITKABÝR K. P.Alb. Alp GÜNSEREN' in makamýnda ikramla devam etmiþtir.