Türkçe

84 TV


25 nci Yil Kutlamalari

Ýzlenme 9930


Mezuniyetimizin 25 nci yýlý 02 MAYIS 2009 tarihinde ANKARA' da yapýlan etkinliklerle kutlanmýþtýr.

Saat : 12.00' da ULU ÖNDERÝMÝZ GAZÝ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK' ün ebedi istirahatgahý ANITKABÝR' de buluþtuk ve manevi huzurunda Çelenk koyma töreni, Þeref defterinin imzalanmasý ve ANITKABÝR K. P.Alb. Alp GÜNSEREN' in makamýnda ikramla devam etmiþtir.

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanýcý Adý :
Þifre :

27/02/2020 Gün Ortalama:177  Bugün 129 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:3.214.224.224