Türkçe

84 TV


Denetim Kurulumuz

Ýzlenme 478

DENETÝM KURULU

Görev

Adý ve Soyadý

Baþkan

Tuncer Dinçerler

Denetçi

Ýsmail Polat

Denetçi

Mustafa Aygün

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanýcý Adý :
Þifre :

27/02/2020 Gün Ortalama:177  Bugün 130 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:3.214.224.224