Türkçe

84 TV


Yönetim Kurulumuz

Ýzlenme 549

YÖNETÝM KURULU

Görev

Adý ve Soyadý

Baþkan

Muzaffer Taytak

Baþkan Yardýmcýsý ve Sayman

Salih Kul

Sekreter

Ayhan Uslu

Üye

Mustafa Güneþ

Üye

F.Kayhan Akýn

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanýcý Adý :
Þifre :

27/02/2020 Gün Ortalama:177  Bugün 130 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:3.214.224.224