Türkçe

84 TV


ÜYELÝÐE KABUL KARARI-45

ÜYELÝÐE KABUL KARARI Devrem 84 Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulunun 20.01.2016 gün ve 45 sayýlý kararý gereðince aþaðýda kimlikleri yazýlý þahýslarýn üyelik müracaatlarý incelenerek oy birliði ile onaylanmýþtýr. Üyelerimizin derneðe giriþ aidatý (50 TL) ve 2016 yýlý aidatlarýnýn (60 TL) dernek hesabýna yatýrmalarý gerekmektedir. Bu duyuru teblið yerine geçmektedir. M.Ersin Sarýsözen Sayman Üyel...

ÜYELÝÐE KABUL KARARI-44

Devrem 84 Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulunun 07.01.2016 gün ve 44 sayýlý kararý gereðince aþaðýda kimlikleri yazýlý þahýslarýn üyelik müracaatlarý incelenerek oy birliði ile onaylanmýþtýr. Üyelerimizin derneðe giriþ aidatý (50 TL) ve 2016 yýlý aidatlarýnýn (60 TL) dernek hesabýna yatýrmalarý gerekmektedir. Bu duyuru teblið yerine geçmektedir. M.Ersin Sarýsözen Sayman Üyelikleri Onaylananlar Adý Soy...

UYE BORC VE EKSIK BILGILERI

Üyelerimizin eksik belge ve borç durumlarý ný týklayarak görebilirsiniz

DERNEK HESAP BILGILERI DEGISMISTIR.

Sevgili Arkadaþlar Dernek Hesap Bilgileri deðiþmiþtir. Eski hesaplar kapatýlmýþ olup bu hesaplara herhangi bir gönderimde bulunulmamasý önemle rica olunur. Yeni Hesap Bilgileri AKBANK Necatibey Þubesi Þube Kodu : 0241 Hesap Numarasý :0141716 IBAN : TR 12 0004 6002 4188 8000 1417 16

WEB SÝTESÝ KULLANIMI

Arkadaþlar siteyi daha etkin kullanabilmek maksadýyla buraya giriþ yapýn ve bilgilerinizi güncelleyin. 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 (7) 8 9 10 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

22/09/2020 Gün Ortalama:348  Bugün 31 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:18.208.202.194