Türkçe

84 TV


Devre arkadaþýmýz E. Per. Bnb.(1984-Top.4) Can GÜRKAYNAK (KULELÝ 3393) vefat etmiþtir. ALLAH rahmet eylesin.

YILLIK AÝDAT DEÐÝÞÝKLÝÐÝ

Sevgili Arkadaþlar, Genel Kurulumuzun belirlediði 2017 yýlý için geçerli aidat miktarý 80 TL. dýr. Aidatýnýzý yatýrýrken lütfen yeni miktara dikkat ediniz. Teþekkür ederiz.

Devre Arkadaþýmýz Hakan Kapýcýoðlu vefat etmiþtir

Atamýzýn Huzurundayýz

VEFAT

Devre arkadaþýmýz Mustafa Barutcu'nun 27 Ekim 2013 tarihinde vefat ettiðini yeni öðrenmiþ bulunuyoruz. Kendisi Antakya'da yaþýyordu. Arkadaþýmýza Allah'tan rahmet, ailesine, yakýnlarýna ve devre arkadaþlarýmýza baþsaðlýðý diliyoruz. Mekaný cennet olsun.
1 2 (3) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

22/09/2020 Gün Ortalama:348  Bugün 31 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:18.208.202.194