Türkçe

84 TV


DEVRE ARKADAÞLARIMIZIN WEB SÝTELERÝ

Sevgili Arkadaþlar Devre Arkadaþlarýmýzýn web siteleri icin sitemizde bir bolum actýk eksik adresleri bildirirseniz en kýsa zamanda ekleriz

DERNEK MÜRACAATLARI

Derneðimize üye olmak isteyen arkadaþlarýmýz tüzüðümüzün 2 ve 3 ncü sayfalarýnda açýklanan þartlara haiz olmak koþuluyla ekli üyelik müracaat formu ve iki adet resimle þahsen-posta ile müracaatta bulunmalarý gerekmektedir. Derneðimize üyeliði kabul edilen (usul açýsýndan kabul iþlemi yapýlmak zorundadýr, kabul iþlemi derhal bildirilecektir) her arkadaþýmýz 2012 yýlý için üye kayýt ücreti 50 TL ile yýllýk aidat olan 60 TL peþin ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13)
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

22/09/2020 Gün Ortalama:348  Bugün 31 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:18.208.202.194