Türkçe

84 TV


IZMIR' DEKI ARKADASLARDAN ÜNIFORMAYI HALA CIKARMAMIS OLANLAR.

Ege ordusundaki devreler tüm arkadaþlarý saygýyla selamlýyorlar. 10 Ekim 2013 (Büyük görmek için resmin üzerine týklayýn.)

ÝSMAÝL ÞEMEY'ÝN VEFATI

Sevgili devre arkadaþýmýz Ýsmail Semey 27 Eylül 2013 tarihinde kalp krizinden vefat etmiþtir. Cenazesi 28 Eylül Cumartesi günü saat 13.30 da GATA da yapýlan töreni müteakip ikindi namazýndan sonra Karþýyaka mezarlýðýnda defnedilmiþtir. Allah rahmet eylesin. Tüm devre arkadaþlarýmýzýn baþý saðolsun. Akrabalarýna, yakýnlarýna, sevenlerine sabýr ve metanet diliyoruz.

ÝSTANBUL DEVRE TOPLANTISI

Ýstanbul'da bulunan 84'lüler 30 Mart 2013 akþamý bir araya gelerek anýlarýný tazeledi... Eþli ve yemekli gerçekleþtirilen toplantýdan birkaç kare:

RÜSTEM ERSÖZ II NCÝ RESÝM SERGÝSÝ

Sevgili arkadaþlar, Deðerli sanatçý dostumuz, devremiz Rüstem ERSÖZ, "Pastel Lekeler-II" adlý ikinci kiþisel sergisini açacaktýr.

BÜYÜK ANKARA BULUÞMASI-YEMEKLÝ TOPLANTISI GERÇEKLEÞTÝ

Devrem84 Ankara Grubu tarafýndan; 19 Ocak 2013 cumartesi günü, "Yemekli Devre Yoplantýsý" yapýlmýþtýr. Geceden birkaç enstantene...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11) 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

22/09/2020 Gün Ortalama:348  Bugün 28 Ziyaret var  Sitede 1 kiþi var  IP:18.208.202.194