Türkçe

84 TV


84'ÜNCÜ SESSÝZ ÇIÐLIK

Vardiya Bizde Platformu tarafýndan Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Eskiþehir, Antalya ve Gölcük’te 84’üncü kez “Sessiz Çýðlýk Eylemi” düzenlendi. Mamak’taki esareti sýrasýnda beyin kanamasý geçirerek vefat eden; hukuk þehidi Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp için toplanýlan eyleme, devre arkadaþlarýmýz her zamankinden fazla katýlým göstererek destek verdi. Þehidimize Allah’ tan rahmet ailesine, yakýnlarýna ve tüm camiaya ba...

DEVRE GECESÝ

Sevgili Arkadaþlar; her yýl geleneksel olarak icra edilen, “Devre Gecesi” faaliyetine iliþkin organizatör arkadaþýmýz, daha önce devre gruba e-posta göndererek bilgi vermiþtir. Faaliyetin yeri, zamaný, hesap bilgileri, Ýstanbul ve Ýzmir organizatörleri vb. konular belirtilmiþtir. Ayný bilgiler aþaðýya çýkarýlmýþtýr. Her türlü soruya cevap almak ve okumak için “üye giriþi” yaparak söz konusu metne ulaþabilirsiniz. (Moderat&...

HIDIR BABA ÞÝMÞEK'ÝN VEFATI

Devre arkadaþýmýz Em.Ýs.Kd.Yzb.(1984-24)MALÜL (TSK Görev Yapamaz) Hýdýr Baba ÞÝMÞEK, tedavi gördüðü ANKARA-GATA’ da 24.01.2014 Cuma akþamý vefat etmiþtir. Vefat eden arkadaþýmýza ALLAH’ tan rahmet diliyoruz. Detayý...

SEVGÝLÝ CENGÝZ TAVUKCUOÐLU'NUN KIBRIS SUNUMU

Sevgili devre arkadaþýmýz Cengiz Tavukcuoðlu; Yakýn Doðu Üniversitesi, Yakýn Doðu Enstitüsünde düzenlenen “Kamu Diplomasisi Sertifika Programý” kapsamýnda 28 Aralýk 2013 günü “S ivil Toplum Kuruluþlarý ve Kamu Diplomasisi” ile “Kamu Diplomasisi ve Lobicilik” baþlýklý iki sunum gerçekleþtirmiþtir. KKTC'de bulunan 84’lü ailesinin kýymetli üyeleri de kendisini dinlemeye giderek sürpriz yaptýlar. ...

ÝZMÝR GRUBUNDAN...

Ýzmir’de bulunan devrelerimizin sabah kahvaltýsý buluþmasýndan hoþ bir hatýra fotoðrafý. 16 Kasým 2013 (Büyük görmek için resmin üzerine týklayýn.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10) 11 12 13
(Toplam 62 Haber)

Sitede kullanýlan bilgilerin tüm haklarý saklýdýr ve devrem84.org'a aittir. ©

Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

22/09/2020 Gün Ortalama:348  Bugün 30 Ziyaret var  Sitede 2 kiþi var  IP:18.208.202.194